:: دوره 7، شماره 4 - ( زمستان 1397، شماره 26 1397 ) ::
جلد 7 شماره 4 صفحات 5-14 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی توانمندسازی روان‌شناختی بر ارتقای بهزیستی روان‌شناختی و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار
حمید رضاییان فرجی1، رویا رسولی2، سمیرا عسکربیوکی2، فاطمه اصل دهقان2
1- دانشگاه الزهرا ، rezaeian19237@yahoo.com
2- دانشگاه الزهرا
چکیده:   (1151 مشاهده)
مقدمه:  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی توانمندسازی روان‌شناختی بر بهزیستی روان‌شناختی و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار انجام گرفته است.
روش: در این پژوهش نیمه‌آزمایشی از طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه‌آماری این پژوهش شامل زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد شهر یزد در سال هزاروسیصدو نودوپنج بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد سی نفر از آنان انتخاب شدند و به‌طور تصادفی، پانزده نفر در گروه آزمایش و پانزده نفر در گروه کنترل جایگزین شدند. برای گروه آزمایش، آموزش توانمندسازی روان‌شناختی طی هشت جلسه برگزار شد. در این پژوهش، پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف و مقیاس کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده‌ها به روش تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS22 انجام شد.
نتایج: یافته‌ها نشان داد تفاوت معنی‌داری بین دو گروه آزمایش و کنترل در دو متغیر بهزیستی(29/0=η2، 05/0>P، 63/10=F) و کیفیت زندگی(28/0=η2، 05/0>P، 36/10=F) وجود دارد. براساس نتایج، آموزش مولفه‌های توانمندسازی روان‌شناختی بر بهزیستی و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار موثر بوده است.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن است که توانمندسازی روان‌شناختی بربهزیستی و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تاثیر دارد، بنابراین پیشنهاد می شود  در برنامه‌ریز‌ی‌‌ها  برای بهزیستی  و کیفیت زندگی زنان سرپرست،  ازاین روش استفاده شود.
واژه‌های کلیدی: توانمندسازی روان‌شناختی، بهزیستی روان‌شناختی، کیفیت زندگی، زنان سرپرست خانوار
متن کامل [PDF 429 kb]   (539 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/6/7 | پذیرش: 1398/5/19 | انتشار: 1398/5/19


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 4 - ( زمستان 1397، شماره 26 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها