:: دوره 7، شماره 3 - ( پاییز 1397، شماره 24 1397 ) ::
جلد 7 شماره 3 صفحات 52-60 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش عوامل فردی و بافتی در پیش‌بینی تاب‌آوری کودکان و نوجوانان مراکز شبه خانواده
زیور سلطانی قهفرخی1، دکتر مریم صالح زاده2، دکتر سمانه اسعدی1
1- گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد.
2- گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد. ، m.salehzadeh@yazd.ac.ir
چکیده:   (915 مشاهده)
مقدمه: تاب‌آوری به‌عنوان یکی از سازه‌های روانشناسی مثبت، در گستره پژوهش‌های روانشناسی جایگاه ویژهای یافته است. هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی نقش ویژگی‌های فردی و بافتی در پیش‌بینی تاب‌آوری کودکان و نوجوانان مقیم در مراکز شبه خانواده بود. 
روش: پژوهش حاضر مقطعی-توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه‌آماری این پژوهش را تمامی دختران و پسران سنین نه تا هجده سال(صد و چهل نفر)، مقیم در مراکز شبه خانواده استان اصفهان در سال 1395تشکیل داده‌اند. نمونه مورد مطالعه صد نفر از کودکان و نوجوانان مراکز شبه‌خانواده بودندکه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس‌های تاب‌آوری کودکان و نوجوانان،پرسشنامه دلبستگی به همسالان مقیاس عزت نفس حیطه‌های خاص(فرم کوتاه)، آزمون ماتریس‌های پیش‌رونده ریون و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. 
نتایج: نتایج نشان داد، متغیرهای دلبستگی به همسالان و عزت نفس پیش‌بینی کننده‌های مثبت تاب آوری و مدت زندگی قبلی با مادر، سن پیش‌بینی کننده‌ منفی تاب‌آوری کودکان و نوجوانان مراکز شبه خانواده بودند. متغیر‌های سن و مدت زندگی قبلی با مادر پیش‌بینی کننده‌های مثبت در آسیب پذیری و دلبستگی به همسالان، عزت نفس پیش‌بینی کننده‌های منفی آسیب‌پذیری کودکان و نوجوانان مراکز شبه‌خانواده بودند.  
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر، علاوه بر کمک به غنای مباحث نظری حوزه تاب‌آوری، با شناسایی عوامل فردی و بافتی پیش‌بینی‌کننده تاب‌آوری کودکان و نوجوانان مراکز شبه خانواده می‌تواند برای مراکز و سازمان‌های حمایتی-درمانی و خدماتی-پذیرای کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بدسرپرست، تاثیر کاربردی قابل توجهی داشته باشد.
واژه‌های کلیدی: تاب‌آوری، آسیب‌پذیری، کودکان و نوجوانان، عوامل فردی و بافتی، مراکز شبه‌خانواده
متن کامل [PDF 399 kb]   (601 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 3 - ( پاییز 1397، شماره 24 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها