فصلنامه علمی پژوهشی مددکاری اجتماعی- اخبار نشریه
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/4 | 
استاد میر کیهان مدیرزاده مددکار اجتماعیِ متین و با وقار و معلم دل آگاه، جسم خاکی را به مبدأش سپرد تا جان به جانان رسد.
در این قحطی دمشقیِ صداقت و اخلاق
او در سلوک رفتاری خویش آنها را به درستی در جانِ دیگران نشاند زیرا که:
او زبالا بود و بالا رفته است
او ز دریا بود و دریا رفته است
ضمن آرزوی سلامت خانواده‌ی این استاد فرزانه، یاد و خاطره‌اش را گرامی داشته، فزونی درجاتش را در پیشگاه معبود، خواهان است.
نشریه مددکاری اجتماعی فقدان این استاد دلسوز را به خانواده محترم، جامعه مددکاران اجتماعی، دانشجویان و همکاران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تسلیت می‌گوید.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی مددکاری اجتماعی:
http://socialworkmag.ir/find.php?item=1.43.32.fa
برگشت به اصل مطلب