:: دوره 3، شماره 1 - ( بهار 1393، شماره 8 1393 ) ::
جلد 3 شماره 1 صفحات 33-27 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار با وضعیت اقتصادی-اجتماعی آنان
یوسف ویسانی1، علی دل پیشه2، کورش سایه میری3، نسرین شهبازی4، زهرا نادری5، علی سهراب نژاد6
1- کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
2- گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام
3- : مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های از آسیب های روانی – اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
4- گروه روانشناسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی
5- پژوهشگر سازمان بهزیستی استان ایلام
6- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی ایلام
چکیده:   (9814 مشاهده)
مقدمه: زنان سرپرست خانوار نسبت به مردان به دلیل داشتن چند نقش مختلف به طور همزمان مانند اداره امور خانه و تربیت و مراقبت از فرزندان به تنهایی وکار خارج از خانه با دستمزد کمتر با استرس، مسائل و مشکلات روانی بیشتری مواجه هستند در نتیجه در مقایسه با دیگر زنان از سطح زندگی روحی، روانی و اجتماعی پایین‌تری برخوردار می‌باشند. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی استان ایلام انجام گرفته است. روش: این مطالعه از نوع مقطعی-تحلیلی و جامعه پژوهش شامل کلیه زنان تحت پوشش سازمان بهزیستی استان ایلام بود. ابزار جمع‌آوری داده در این مطالعه شامل پرسشنامه‌های اطلاعات دموگرافیک و کیفیت زندگی(36-SF) بود. تجزیه و تحلیل نتایج به کمک نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 با استفاده از آزمون‌های آمار توصیفی و تحلیلی مانند میانگین، انحراف معیار و آنالیز رگرسیون چند متغیره انجام شد. سطح معنی‌داری در این مطالعه 5% > α در نظر گرفته شد. یافته‌ها: نمونه شامل750 نفرکه که در نهایت 708 نفر با میزان پاسخ‌دهی 4/94% پرسشنامه‌ها را تکمیل نمودند. میانگین و انحراف معیار سنی افراد شرکت کننده 88/19±3/53 بود. بر اساس وضعیت اقتصادی بد با برخی از ابعاد کیفیت زندگی نظیر عملکرد جسمی (001/0>=p) درد جسمی(001/0>=p)، سلامت عمومی (001/0>=p) و نمره کلی کیفیت زندگی(001/0>=p) ارتباط داشت. میانگین نمره کیفیت زندگی در کل نمونه مورد مطالعه 08/46 بود که نشان دهنده کیفیت پایین زندگی زنان سرپرست خانوار بود. بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مهمترین دلایل تاثیرگذار بر کیفیت زندگی در زنان سرپرست خانوار کمی سواد، وضعیت اقتصادی نامطلوب و داشتن بیماری‌های مزمن بود.
واژه‌های کلیدی: زنان سرپرست خانوار، کیفیت زندگی، ایلام
متن کامل [PDF 671 kb]   (6058 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1393/2/1 | پذیرش: 1393/2/29 | انتشار: 1393/12/20


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 3، شماره 1 - ( بهار 1393، شماره 8 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها