:: دوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1399، شماره 32 1399 ) ::
جلد 9 شماره 2 صفحات 60-69 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده، سلامت معنوی و سرمایه روانشناختی در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر قلبی و افراد سالم
علی شیخ الاسلامی1، سید محمد بصیرامیر2، پژمان هنرمند قوجه‌بگلو3
1- دانشگاه محقق اردبیلی ، a_sheikholslamy@yahoo.com
2- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
3- دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده:   (463 مشاهده)
مقدمه: بیماری عروق کرونر قلبی یکی از علت‌های  مرگ و ناتوانی  است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده، سلامت معنوی و سرمایه روان‌شناختی در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر قلبی و افراد سالم صورت گرفت.
روش: این پژوهش با روش توصیفی از نوع علی-مقایسه‌ای انجام شد. جامعه‌آماری پژوهش حاضر شامل تمامی بیماران عروق کرونر قلبی مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی شهر مشهد بودند پنجاه نفر بیمار عروق کرونر قلبی و پنجاه نفر افراد سالم با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و فارلی1988، پرسشنامه سلامت معنوی پالوتزاین و الیسون1982 و پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی لوتانز، آولیو، اوی و نورمن2007 بودند. داده‌ها با کمک تحلیل واریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: نتایج نشان داد که از لحاظ حمایت اجتماعی ادراک شده، سلامت معنوی و سرمایه روان‌شناختی در بین دو گروه افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر قلبی و افراد سالم تفاوت معناداری وجود داشت.(0/01>P) بدین صورت که میزان حمایت اجتماعی ادراک شده، سلامت معنوی و سرمایه رواشناختی در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر قلبی کمتر از افراد سالم بود.
بحث و نتیجه‌گیری: در مجموع با توجه به یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که حمایت اجتماعی ادراک شده، سلامت معنوی و سرمایه روان‌شناختی از متغیرهای مرتبط با بیماری عروق کرونر قلبی می‌باشد؛ به نوعی که بیماران عروق کرونر قلبی درجات پایینتری از حمایت اجتماعی ادراک شده، سلامت معنوی و سرمایه روان‌شناختی را در مقایسه با افراد سالم تجربه می‌کنند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود مسوولین مرتبط با جامعه بیماران عروق کرونر قلبی، برنامه‌ریزی در جهت مداخله زودهنگام به‌منظور افزایش حمایت اجتماعی ادراک شده، سلامت معنوی و سرمایه روان‌شناختی را در دستور کار خود قرار دهند.
واژه‌های کلیدی: حمایت اجتماعی ادراک شده، سلامت معنوی، سرمایه روان‌شناختی، بیماری عروق کرونر قلبی
متن کامل [PDF 485 kb]   (235 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/10/24 | پذیرش: 1399/6/31 | انتشار: 1399/6/31


XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1399، شماره 32 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها