فصلنامه علمی پژوهشی مددکاری اجتماعی- هیات تحریریه
اعضای هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رتبه علمی آدرس
غرال بیان پور تهرانی اقتصاد دکترا دانشیار Lone Star colleg
لیلا حاجی بابایی دیزجی مهندسی صنایع دکترا استادیار دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی
مژگان پادیاب مددکاری اجتماعی دکترا پژوهشگر دانشگاه Umea سوئد
حبیب آقابخشی مددکاری احتماعی، جامعه شناس دکترا دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و  توانبخشی
غلامرضا غفاری  جامعه شناسی دکترا دانشیار دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی
علیرضا کلدی  جامعه شناسی دکترا استاد دانشگاه آزاد(علوم تحقیقات)
مریم ذبیحی مددکاری اجتماعی دکتری بیمارستان روانی رازی
غنچه راهب  روانشناسی دکترا دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
حسن رفیعی  روانپزشکی دکترا استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
محمد کمالی  آموزش بهداشت دکترا استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
پروانه محمدخانی  روانشناسی بالینی دکترا استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
حمیده عادلیان  مددکاری اجتماعی دکترا استادیار دانشکده علوم اجتماعی علامه
کبری قوامی مددکاری اجتماعی پژوهشگر کلینیک مددکاری اجتماعی امین
سیدرضا جوادیان مددکاری اجتماعی دکترا استادیار دانشگاه یزد گروه جامعه شناسی
معصومه معارف‌وند  مددکاری اجتماعی دکتر دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
سمانه حسین زاده  آمار زیستی دکترا دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
امین حاج بابایی هنر کارشناس ارشد کلینیک مددکاری اجتماعی امین
ملیحه عرشی مددکاراجتماعی دکترا دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مریم لطیفیان مددکاری اجتماعی دکتری بیمارستان روانی رازی
زهرا زارع جامعه شناسی دکتری استادیار دانشکاه آزاد واحد غرب
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی مددکاری اجتماعی:
http://socialworkmag.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب