فصلنامه علمی پژوهشی مددکاری اجتماعی- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

صفحه اصلی | صفحه شخصی | مشخصات کاربری | بخش مدیریت | بخش دبیرعلمی | تبادل پیام خروج کاربر |

کاربران و ارسال کنندگان مقاله لازم است با نام کاربری و رمز ورود بعد از ورود به سایت با استفاده از گزینه تبادل پیام پیام مورد نظر را ارسال نمایند.
تلفن: ۶۶۳۵۸۵۵۰
پست الکترونیک:socialwork_Maguswr.ac.ir , infosocialworkMag.ir

آدرس پستی: تهران، خیابان رودکی، خیابان بوستان سعدی پلاک صدوچهل.

 کدپستی: ۱۳۴۶۶۴۳۵۴۳

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی مددکاری اجتماعی:
http://socialworkmag.ir/find.php?item=1.57.23.fa
برگشت به اصل مطلب