فصلنامه علمی پژوهشی مددکاری اجتماعی- اطلاعات تماس
تماس با ما

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها


تلفن: ۶۶۳۵۸۵۵۰ و۰۹۱۲۶۳۹۹۰۳۰
پست الکترونیک:socialwork_Mag@uswr.ac.ir , info@socialworkMag.ir

آدرس پستی: تهران، خیابان رودکی، خیابان بوستان سعدی پلاک صدوچهل.

 کدپستی: ۱۳۴۶۶۴۳۵۴۳

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی مددکاری اجتماعی:
http://socialworkmag.ir/find.php?item=1.57.23.fa
برگشت به اصل مطلب