[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما :: :: :: :: ::
:: دوره 5، شماره 1 - ( بهار 1395، شماره 16 1395 ) ::
جلد 5 شماره 1 صفحات 12-5 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی رفتاردرمانی شناختی-استعاره‌ای بر افسردگی و تاب‌آوری زنان مطلقه
حسین قمری‌کیوی1، علی رضایی‌شریف2، فریبا اسماعیلی قاضی ولوئی3
1- گروه علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی، ارذبیل، تهران ، h_ghamari@uma.ac.ir
2- دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، تهران
3- دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل] تهران
چکیده:   (4758 مشاهده)

مقدمه: امروزه طلاق و تبعات آن به‌ویژه بر روی زنان، یکی از معضلات اجتماعی محسوب می‌شود و نیازمند توجه فزون‌تری می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رفتاردرمانی شناختی-استعاره‌ای بر افسردگی و تاب‌آوری زنان مطلقه انجام شده است.
روش: روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه گواه بود. جامعه‌‌آماری را کلیه زنان مطلقه زیر 45 ساله تحت پوشش بهزیستی شهر میانه در زمستان 1394 تشکیل داده اند که از بین آن‌ها 30 نفر که شرایط ورود به پژوهش را داشتند، به‌صورت در دسترس انتخاب و در دو گروه، آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) به‌صورت تصادفی جایگزین شدند. از هردو گروه دوبار آزمون افسردگی بک (1991) و تاب‌آوری کونور و دیویسون (2003) به‌عمل آمد بار اول قبل از مداخله درمانی گروه ازمایش(پیش آزمون) و بار دوم بعد از مداخله درمانی گروه آزمایش(پس‌آزمون). برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس (ANCOVA) استفاده گردید.
نتایج: نتایج نشان داد که رفتاردرمانی شناختی استعاره‌ای موجب کاهش معناداری در نمرات افسردگی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است (P<0/01). همچنین نتایج نشان داد که این درمان باعث افزایش تاب‌آوری زنان مطلقه شده اما این تاثیر معنادار نبوده است (P<0/01).
بحث و نتیجه‌گیری: چنین استنباط می شود که رفتاردرمانی شناختی استعاره‌ای قادر است میزان افسردگی زنان‌مطلقه را کاهش دهد، به‌طوری‌که این درمان می‌تواند به‌عنوان یک روش مداخله‌ای متناسب با فرهنگ کشورمان، در مراکز درمانی و مراکز مشاوره، قابل‌استفاده باشد.

واژه‌های کلیدی: زنان مطلقه، رفتاردرمانی‌شناختی- استعاره‌ای، افسردگی، تاب‌آوری
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1395/5/20 | پذیرش: 1395/10/6 | انتشار: 1395/10/6
فهرست منابع
1. 1- Lavelle B, Smock PJ. Divorce and women’s risk of health insurance loss. Journal of health and social behavior. 2012 Dec 1;53(4):413-31.
2. 2- Gähler M. “To Divorce Is to Die a Bit...”: A Longitudinal Study of Marital Disruption and Psychologi- cal Distress Among Swedish Women and Men. The Family Journal. 2006 Oct 1;14(4):372-82.
3. 3- Ghulam A, beshlideh K. Effectiveness of spirituality therapy on mental health of divorced women. fam- ily counseling and psychotherapy. 2011; 1(3): 331-348. [pertion].
4. 4- Garner CN. The reality of divorce: A study of the effects of divorce on parents and their children Lynchburg, VA: Liberty university. Available atwww. fortifiedmarriages. com. 2008.
5. 5- Gottman JM. What predicts divorce? The relationship between marital processes and marital outcomes.Psychology Press; 2014 Mar 5.
6. 6- Murray CJ, Lopez AD. Global mortality, disability, and the contribution of risk factors: Global Burden of Disease Study. The Lancet. 1997 May 17;349(9063):1436-42.
7. 7- Breslau J, Miller ER, Sampson NA, Alonso J, Andrade LH, Bromet EJ et al. A multinational study of mental disorders, marriage, and divorce. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2011;124: 474-486.
8. 8- Kaplan HI, Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P, Pataki CS, Sussman N. Sipnosis de psiquiatría: ciencias dela conducta, psiquiatría clínica. 2015.
9. 9- Gazal M, Souza LD, Fucolo BA, Wiener CD, Silva RA, Pinheiro Rtet al. The impact of cognitive be- havioral therapy on IL-6 levels in unmedicated women experiencing the first episode of depression: a pilot study. Psychiatry research. 2013 Oct 30; 209(3):742-5.
10. 10- Myers DC. Psychology, 6thEd, New York: Worth Publishing. 2011.
11. 11- Garmezy N, Masten AS. The protective role of competence indicators in children at risk. 1991.
12. 12- Johnson J, Wood AM, Gooding P, Taylor PJ, Tarrier N. Resilience to suicidality: The buffering hypoth- esis. Clinical psychology review. 2011 Jun 30;31(4):563-91.
13. 13- Heiland MF. The relationship between personal and environmental resources, subjective experience with trauma, and posttraumatic growth in low socioeconomic individuals with cancer. 2003.
14. 14- Akbari M. The role of personality traits and resiliency in prediction of nurses'psychological wellbeing.International Journal of Behavioral Sciences. 2014 Feb 1;7(4):307-13.
15. 15- Eldar Avidan D, Haj Yahia MM, Greenbaum CW. Divorce is a part of my life… Resilience, Survival, and Vulnerability: Young Adults’ Perception of the Implications of Parental Divorce. Journal of Marital and
16. family therapy. 2009 Jan 1;35(1):30-46.
17. 16- Teasdale JD, Segal Z, Williams JM. How does cognitive therapy prevent depressive relapse and why should attentional control (mindfulness) training help? Behaviour Research and therapy. 1995 Jan 31;33(1):25-39.
18. 17- Gentner D, Wolff P. Alignment in the processing of metaphor. Journal of memory and language. 1997 Oct 31;37(3):331-55.
19. 18- Thibodeau PH, Boroditsky L. Metaphors we think with: The role of metaphor in reasoning. PloS one. 2011 Feb 23;6(2):e16782.
20. 19- Billow RM. Metaphor: a review of the psychological literature. Psychological Bulletin. 1977 Jan;84(1):81.
21. 20- Essazadogan A. A Comparsion of Semantic processing of emotional concepts among the Subclinically depressed and extyroverts. Quarterly Journal of Psychological Studies, 2009; 1(5): 5-16 . [pertion].
22. 21- Ahmadian A. Schema therapy based on the metaphor of education In patients with dysthymic (chronic
23. depression). Master thesis in clinical psychology. Allameh Tabatabaei University.2012. . [pertion].
24. 22- Stott R, Salkovskis P. Oxford guide to metaphors in CBT: Building cognitive bridges. Oxford Univer- sity Press; 2010 May 13.
25. 23- Khorshidi A, Ahmadian A, Far NE, Hatami M, Abadi HH. Effectiveness of Metaphorical-Allegorical Training Strategy in the Psychotherapy, 2011.
26. 24- Salimi bejestani H, Shafiabadi A, Etemadi A, Ahmadi Kh. Compare the effectiveness of counseling Adler and cognitive restructuring based on analogies, on mental health. J ournal of B ehavioral S ciences.2012;6(3): 11-12.[pertion].
27. 25-Sahebi A. Allegory therapy: use of the imagery in cognitive restructuring.Tehran: Organization of Study and Compilation of Humanities Books (side). 2008. [pertion].
28. 26- Beck AT, Steer RA, Brown GK. Beck depression inventory-II. San Antonio, TX. 1996:78204-2498.
29. 27- Fathi-Ashtiani A, Dastani M. Psychological tests: Personality and mental health. Tehran: Be’sat Publi- cation Institute. 2009:291-308.
30. 28- Connor KM, Davidson JR. Development of a new resilience scale: The Connor & Davidson resilience scale (CD-RISC). Depression and anxiety. 2003 Sep 1;18(2):76-82.
31. 29- Samani S, Joukar B, Sahragard N. resilience, mental health and life satisfaction. Iranian Journal of Psychiatry and clinical psychology (thinking and behavior). 2007: 13(3): 290-295.[pertion].
32. 30- Dobson KS, editor. Handbook of cognitive-behavioral therapies. Guilford Press; 2009 Nov 12.
33. 31- Salimi bejestani H. Compare the effectiveness of counseling Adler and cognitive restructuring based on analogies, on mental health, Hopes and resilience. PhD thesis, Psychology, Allameh Tabatabaei Univer- sity. 2009. [pertion].
34. 32- Mortazavi M. The effectiveness of cognitive behavioral therapy on increasing resilience and social skills delinquent adolescent boys. AM thesis in clinical psychology, Tehran Allameh Tabatabai University.2009. [pertion].
35. 33- Kumpfer KL, Summerhays JF. Prevention Approaches to Enhance Resilience among High-Risk Youth. Annals of the New York Academy of Sciences. 2006 Dec 1;1094(1):151-63.
36. 34- Hart A, Blincow D, Thomas H. Resilient therapy: Working with children and families. Routledge; 2007 Aug 7.
37. 35- Soltani S, Shareh H, Bahrinian SA, Farmani A. The mediating role of cognitive flexibility in the relationship between coping styles and resilience with depression. Journal of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. 2013:2(92):88-99. [pertion].
38. 36-Fazeli M, Ehteshamzadeh P, Hashemi sheikh shabani SS. The effectiveness of cognitive-behavioral therapy on cognitive flexibility depressed people. Thinking and behavior. 2014: 9(34): 27-37. [pertion].
39. 37- Fata L, Shakiba Sh, Tahmasebi Moradi Sh, Naseri H, Ziiaee K. Cognitive Therapy Techniques: AGuide for therapists. Tehran: Dangeh. 2011. [pertion].
40. 38- Kahrizi E, Agayousefi AR, mirhashemi M. Effects of cognitive group therapy in reducing depression prisoners by Michael Freeman. Thinking and behavior. 2011: 6(22): 21-30. [pertion].
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghamari Kivi H, Rezaii Sharif A, Esmaeli Ghazi Valoii F. The Effectiveness of Metaphorical Cognitive and Behavioral Therapy on Depression and Resilience in Divorced Women. Socialworkmag. 2016; 5 (1) :5-12
URL: http://socialworkmag.ir/article-1-116-fa.html

قمری‌کیوی حسین، رضایی‌شریف علی، اسماعیلی قاضی ولوئی فریبا. اثربخشی رفتاردرمانی شناختی-استعاره‌ای بر افسردگی و تاب‌آوری زنان مطلقه. فصلنامه مددکاری اجتماعی. 1395; 5 (1) :12-5

URL: http://socialworkmag.ir/article-1-116-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 5، شماره 1 - ( بهار 1395، شماره 16 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Quarterly Journal of Social Work
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4422